Sociální a zdravotní portál

Komunitní plánování sociální služeb

​Každý z nás se může dostat do situace, kterou nezvládne sám svými silami a bude tak potřebovat pomoc v podobě využití některého typu sociální služby.

 

Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit v našem regionu síť kvalitně fungujících sociálních a návazných služeb. Právě vytvoření a udržení efektivně fungující sítě služeb v sociální oblasti, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části, je hlavním cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Komunitní plánování je založeno na spolupráci občanů, poskytovatelů služeb a zadavatele, tj. zastupitelů a úředníků naší městské části. V rámci procesu plánování sociálních a návazných služeb společně stanovujeme, co by mělo být v rámci sociálních služeb na Praze 10 zlepšeno, na které oblasti sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. V této části našeho portálu naleznete řadu informací ke komunitnímu plánování.

 

Pokud s námi chcete v rámci komunitního plánování spolupracovat, nebo pokud máte dotazy k tomuto tématu, využijte uvedeného kontaktu na koordinátorku procesu.

 

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

kancelář B 128, I. patro
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Mohlo by Vás zajímat

Poskytované sociální a návazné služby

Aktuálně

26. 11. 2018

U koordinátorky KPSS je pro všechny zájemce k dispozici nový Katalog sociálních a návazných služeb na období 2018/2019.

6. 11. 2018

Dne 4. 12. 2018 pro Vás realizujeme seminř na tém "Děti a dluhy". Více informací zde.

10. 10. 2018

Dne 4. 10. 2018 schválila Rada MČ Praha 10 akční plán a opatření k naplňování priorit na období 2019-2020. Oba dokumenty naleznete v na této stránce v sekci Strategické plány a koncepce. 

30. 9. 2018

Dne 9. 10. 2018 pro Vás realizujeme seminř na tém "Jak se bránit proti exekuci". Více informací zde.

15. 9. 2018

I nadále všem připomínáme možnost zapojit se do procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku procesu.

9. 8. 2018

Od 10. 8. 2018 do 31. 8. 2018 je možné zasílat připomínky k opatřením a akčnímu plánu na období 2019-2020. Oba dokumenty naleznete na této stránce v sekci strategické dokumenty.

31. 7. 2018

Dne 18. 9. 2018 pro Vás realizujeme seminř na tém "Rizika zadlužování a jak se s dluhy vypořádatí". Více informací zde.

25. 5. 2018

Dne 12. 6. 2018 pro Vás realizujeme seminř na tém "Novinky v oddluženíí". Více informací zde.

14. 5. 2018

Dne 22. 5. 2018 pro Vás realizujeme seminř na tém "Spotřebitelské poradenství". Více informací zde.

29. 4. 2018

Srdečně zveme všechny zájemce o sociální oblast na Veletrh sociálních a návazných služeb, který se koná dne 16. 5. 2018 před NC Eden, a to od 11:00 hod.

9. 4. 2018

Stále pro Vás do kalendáře akcí na www.praha10.cz přidáváme akce spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

 

 

 

 

Strategické plány a koncepce

Komunitní plány a vyhodnocení plnění

 

2017 - 2020

 

 

 

 

2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

2012

 

2010 - 2011

 

 

Koncepce a vyhodnocení plnění

 

Pracovní skupiny

Rodina, děti, mládež

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

Schůzky pracovních skupin

 

V současné době nejsou termíny stanoveny. Předpokládáme, že jednání pracovních skupin KPSS se budou konat na přelomu února a března 2019.

 

 

Odborné skupiny

Úkolová pracovní skupina k informování o možnostech zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci

Úkolová poracovní skupina k sociálnímu podnikání a k podporovanému zaměstnávání

Pracovní skupina Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže

Koordinační skupina

Setkání poskytovatelů