Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Společnost DUHA, z. ú.
Fügnerovo náměstí 5
Popis

Chráněné bydlení

 

Poslání služby

Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech v různých částech Prahy a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.

 

Základní informace o službě

Služba Chráněného bydlení je pobytovou službou, která podporuje člověka s mentálním znevýhodněním komplexně tak, aby mohl vést co nejvíce samostatný a podle svých představ naplněný život. Podpora je tak prakticky „šitá na míru“ každému klientovi. Podporujeme klienty, aby mohli uplatňovat svou vlastní vůli v co největším množství situací - při formování služby, která je jim poskytována, v zařizování domácnosti, ve výběru spolubydlících, ve způsobu trávení volného času, v běžných denních situacích, při hospodaření s penězi, při navázání nových sociálních kontaktů, při výběru pracovního uplatnění ad.

 

Cílem Chráněného bydlení Společnosti DUHA je pozitivně ovlivnit situaci našich klientů.

 

Naši klienti se nacházejí v různých situacích, i proto se naše cíle od situací klientů odvíjejí

 • Klient se o sebe dokáže postarat a odchází do samostatného života
  - pomoci klientovi při rozhodování o přechodu do samostatného života
  - zpracovat s klientem, který odchází do samostatného života plán tohoto přechodu
  - pomoci klientovi najít vlastní bydlení
 • Klient žije v chráněném bytě s individuální podporou asistenta
  - m
  inimálně 2x ročně přehodnotit s klientem potřebnou míru podpory
  - minimálně 2x ročně přehodnotit s klientem způsob a rozsah jeho zapojení do péče o domácnost (popsáno v Systému spolupráce a Náplni služby)
  - podpořit klienta při docházení do zaměstnání, případně v aktivním trávení volného času
 • Klient v seniorském věku může zůstat v chráněném bytě do konce života
  - zajistit potřebné návazné služby pro seniory v chráněném bytě (pečovatelská služba, domácí péče, domácí hospic …
  - uzpůsobit podmínky bytu pro život senior
  - umožnit seniorům dožít v chráněném bytě

 

Služba Chráněné bydlení nabízí ubytování ve čtyřech typech bytů s různou mírou asistence:

 

Byt s 24 hodinovou asistencí

Klient má k dispozici asistenta nepřetržitě celý den.

 

Byt s noční asistencí

Klient potřebuje asistenci na cestě do/z Centra denních služeb a potřebuje pomoc asistenta i v průběhu noci.

 

Byt s každodenní asistencí

Klient využívá asistenci několik hodin denně, v noci zvládne být v bytě sám, samostatně také cestuje.

 

Byt s asistencí 5 dní v týdnu a méně

Klient potřebuje pomoc asistenta při konkrétních činnostech pouze některé dny v týdnu. Klient zvládne být v dohodnuté dny v bytě bez asistence.

 

Základní devízou služby je umístění chráněných bytů v běžných zástavbách po celé Praze. Jde nám nejen o to, aby klienti organizace žili skutečně běžný způsob života, ale podílíme se tak na ovlivňování veřejného mínění společnosti, kdy bráníme především izolaci, vytváření předsudků, stigmatizaci. Zároveň tak veřejně deklarujeme, že člověk s mentálním znevýhodněním může a musí žít mezi námi.

Kontakt:

Mgr. Lucie Hanzíková

Vedoucí CHB

Tel. 602 362 676

hanzikova@spolecnostduha.cz

 

Centrum denních služeb Společnosti DUHA

 

Poslání služby

Naším posláním je poskytovat dospělým osobám s mentálním znevýhodněním sociální službu v běžné zástavbě bytového domu na Černém Mostě a ve Vysočanech, kde jsou klienti v kontaktu s veřejností. Služba nabízí klientům možnost aktivně trávit den činnostmi, ale i učením se dovednostem, které potřebují pro každodenní život.

 

Základní informace o službě

Sociální službu Centrum denních služeb (dále CDS) Společnosti DUHA poskytujeme ve dvou lokalitách v Praze:

 • Centrum denních služeb NOVÁ DUHA: Náměstí plk. Vlčka 696, 697, Praha 14 – Černý Most
 • Centrum denních služeb Galerie Duhovka: Staromlýnská 577/4, Praha 9 – Vysočany.

Nabízí služby pro klienty v době :

PO : od 7:30 hod. do 14:00 hodin.

ÚT – PÁ : od 7:30 hod. do 16:00 hodin.

V odpoledních hodinách (14:00 – 16:00 hod.) si klienti mohou vybírat z nabídky odpoledních klubů. Konkrétní doba poskytování služeb je s klientem sjednává ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

 

Náplň služby CDS Společnosti DUHA

V Centrech denních služeb si naši klienti mohou vybírat z nabídky různých tvořivých činností, např. keramika, práce se dřevem, výroba košíků, květináčů, svíček, práce s kartonem, výtvarné činnosti, výroba šperků, apod.

Klienti mají možnost v CDS trénovat a osvojovat si činnosti spojené s chodem domácnosti a běžným životem, např. vaření, pečení, příprava jednoduchého občerstvení žehlení, praní, kurz „zacházení s penězi“, trénink sebe obslužných dovedností, apod.

CDS Společnosti DUHA svým klientům nabízí různé aktivizační činnosti, např. plavání, masáže, hippoterapie, cvičení, hry na paměť, výlety a procházky, apod..

Klientům je pravidelně zprostředkován kontakt se společenským prostředím, každodenně docházíme na obědy do nedaleké restaurace a pravidelně pořádáme návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadla apod.).

V programu CDS se pravidelně objevují vzdělávací činnosti, ve kterých se věnujeme různým oblastem života (vztahy, zdraví, etiketa apod.),

Klienti naší služby mají možnost sjednávat si docházku do odpoledních klubů, kde mohou individuálně trénovat dovednosti, které povedou k rozvoji jejich samostatnosti (vaření, pečení, práce s PC, hospodaření s penězi, keramika, malování, společenské odpoledne, apod.). Nabídka odpoledních klubů se může měnit dle aktuálních potřeb sociální služby.

Kontakt:

Vedoucí CDS

Bc. Kateřina Rozkopalová

Tel. 724 300 711

rozkopalova@spolecnostduha.cz

 

Podpora samostatného bydlení

 

Poslání služby

Posláním služby Podpora samostatného bydlení (PSB) je pomáhat lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a učit se zvládat nároky samostatného bydlení. Zavedením této služby bychom se chtěli ještě více posunout směrem k maximální integraci dospělých osob s mentálním znevýhodněním do společnosti, zvláště v jejich osobním prostředí. 

 

Pro koho tu jsme:

 • Pro ty, kteří přemýšlí o osamostatnění se a bydlení nezávisle na rodičích nebo zařízení a potřebují někoho, kdo by je v tom podpořil
 • Pro ty, kteří už sami bydlí, ale mají určité potíže s péčí o sebe, o domácnost, s hospodařením s penězi, placením účtů nebo jednáním na úřadech
 • Pro ty, kteří hledají společnost, potřebují doprovod k lékaři nebo na kulturu, potřebují pomoci s kontakty na rodinu a přátele
 • Pro rodiny, které mají doma dospívajícího nebo dospělého potomka, chtějí mu pomoci vést co nejvíce samostatný život a nevědí si rady nebo potřebují podporu
 • Pro ty, co se náhle a nedobrovolně ocitli sami v bytě (nejčastěji po smrti rodičů), ale nechtějí své prostředí měnit a potřebují velkou podporu ve zvládnutí své nové role

 

Cena za službu:

Klienti si platí službu z příspěvku na péči, 1 hodina stojí 100Kč. Pokud je příspěvek na péči výrazně nižší než potřeba hodin asistence, snažíme se individuálně domluvit slevu ve výši, která se rovná rozdílu.

 

Kontakty:

Bc. Daniela Kuhnová
Vedoucí týmu PSB               
Tel: (+420) 730 156 609kuhnova@spolecnostduha.cz

                                                                                   
Tereza Trnková
Sociální pracovnice
Tel: (+420) 286 592 971
trnkova@spolecnostduha.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Adresa: Fügnerovo náměstí 5
120 00 Praha 2


Telefon 1: 286 592 971
Telefon 2: 602 610 693
Fax
Webové stránky: http://www.spolecnostduha.cz
Emailová adresa: duha@spolecnostduha.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Chod domácnosti|Péče o blízké|Osamělost
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>