Sociální a zdravotní portál

Projekt MČ Praha 10 - poskytování finančních darů uživatelům tísňové péče

Finanční podpora uživatelů sociální služby tísňová péče 

 

Uživatelé sociální služby tísňová péče mohli v letošním roce využít finanční podporu MČ Praha 10, která tento projekt realizuje již od roku 2014.

 

Co je to tísňová péče?

Tísňová péče je terénní sociální služba určená seniorům a osobám se zdravotním postižením, kdy je za pomoci speciálního zařízení monitorován uživatel služby v domácím prostředí nebo venku (záleží na typu zařízení, které si uživatel zvolí, zda stacionární nebo mobilní). Základním cílem této služby je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením pomoc v krizových situacích a snížit tímto zdravotní i sociální rizika.

 

Hlavním cílem projektu je podpořit osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, jež mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a využívají tísňovou péči, a to prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociální služby nebo o její využívaní mají zájem a přemýšlí o jejím zřízení.

 

Žádosti o finanční dary se nyní nepřijímají. Tyto bylo možné podávat do 4. 9. 2017 v podatelně Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, budova A, na předepsaném formuláři. Na tento projekt je v rozpočtu MČ Prahy 10 na rok 2017 alokováno 250 tis. Kč.


 

MČ Praha 10 poskytuje finanční dar:

-osobám, které v roce 2017 pořídily zařízení tísňové péče

-osobám, které v roce 2017užívají službu a hradí její provoz

Poskytování finančních darů se řídi Zásadami, které Rada MČ Praha 10 schválila usnesením č. 473 ze dne 26. 5. 2015.

 

Bližší informace lze získat:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68 - odbor sociální, oddělení zřízených organizací a zdravotnictví:

Mgr. Iveta Tomanová, tel. 267 093 283, ivetat@praha10.cz

Mgr. Petra Jonášová, tel. 267 093 581, petraj@praha10.cz

 

Tísňovou péči poskytují například:

 

ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené
Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1

Kontakt:

telefon: 222 333 546

e-mail: 
tisnovapece@zivot90.cz

http://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece

 

Anděl strážný, z.ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2

Kontakt:

telefon: 487 883 136

e-mail: 
info@andelstrazny.eu

http://www.andelstrazny.eu/cs/tisnova-pece/

 

Kompletní přehled všech registrovaných poskytovatelů služby tísňová péče je k dispozici v registru MPSV odkaz zde 

 

 

 

 

 

 

 

 


</