Sociální a zdravotní portál

Rozdělení případů - OSPOD

Jak zjistím, kdo je sociálním pracovníkem/kurátorem mládeže dítěte nebo pracovnicí pro náhradní rodinnou péči?

 

Náhradní rodinná péče je rozdělena podle příjmení (abecední dělení) - více zde

 

Sociální pracovnice referátu pro práci s rodinou a referátu kurátorů  mládeže mají terén rozdělen podle ulic, ve kterých je dítě hlášeno k trvalému pobytu.

 

Jméno sociálního pracovníka naleznete v této tabulce: TERÉN

 

Pokud nelze informaci dohledat, poskytne ji vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou – telefonicky, osobně, e-mailem, písemně -  na dotaz i s vysvětlením, jakého klíče bylo použito.

Vedoucí oddělení:

Mgr. Anna Chochulová
kancelář 104, I. patro, budova A
Tel.: 267 093 219
Fax: 267 310 860
email: annac@praha10.cz