Sociální a zdravotní portál

Potřebuji řešit úmrtí

úmrtí

„ Člověk začne chápat život teprve, když začne myslet na smrt.“ J. Hubač

Ztráta nejbližší osoby je pro každého z nás velkou citovou ranou. V souvislosti s odchodem blízkého člověka je bohužel třeba učinit nejedno nelehké rozhodnutí a vyřídit celou řadu úředních záležitostí. Na těchto stránkách bychom Vám chtěli poskytnout soubor informací a upozornit Vás na některé důležité kroky, které je třeba učinit ve spojitosti s úmrtím člověka.

Potřebujete poradit?

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10
Bc. Linda Zákorová
Oddělení sociální práce 
tel.:  267 093 226
e-mail:  szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek