Sociální a zdravotní portál

Referát pro práci s rodinou a dětmi

K o n t a k t y:

Renata Kopecká, sociální pracovnice, vedoucí referátu

kancelář 101, I. patro, budova A
tel.: 267 093 297, email: Renata.Kopecka@praha10.cz

 

Bc. Martina Sosnová

kancelář 100c, I. patro, budova A
tel.: 267 093 334, email: Martina.Sosnova@praha10.cz

 

Jana Fendrychová

kancelář 101a, I. patro, budova A
tel.: 267 093 215, email: Jana.Fendrychova@praha10.cz

 

Ing. Pavlína Hypšová 

kancelář 121, I. patro, budova B
tel.: 267 093 140, email: Pavlina.Hypsova@praha10.cz

 

Kateřina Šachová, DiS.

kancelář 125, I. patro, budova B
tel.: 267 093 546, email: Katerina.Sachova@praha10.cz

 

Bc. Kristýna Žahourová, DiS.

kancelář 125, I. patro, budova B
tel.: 267 093 294, email: Kristyna.Zahourova@praha10.cz

 

Mgr. Zdeňka Nováková 

kancelář 137, I. patro, budova B
tel.: 267 093 571, email: Zdenka.Novakova@praha10.cz

 

Bc. Klára Ambrožová Cantillová 

kancelář 138, I. patro, budova B
tel.: 267 093 516, email: klara.ambrozovacantillova@praha10.cz

 

Zimová Pavlína, DiS. 

kancelář 138, I. patro, budova B
tel.: 267 093 296, email: Pavlina.Zimova@praha10.cz

 

Sociální pracovníci/pracovnice referátu vykonávají zejména tyto činnosti:

  • v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, řeší komplexně problematiku rodin jak úplných, tak neúplných, snaží se o sanaci rodinného prostředí, o ochranu oprávněných zájmů dětí
  • řeší problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí
  • poskytují poradenství v sociálně-právní ochraně dětí, v případě neshod v manželství a partnerství, při problémech po rozvodu a rozchodu, při řešení otázky styku rodičů s dětmi
  • zastupují děti u soudu i před ostatními státními orgány a u notářských řízení ve funkci opatrovníka
  • pravidelně navštěvují děti umístěné v dětských domovech
  • realizují soudem nařízený dohled v rodinách, eventuelně realizují jiná opatření soudů
  • úzce spolupracují s policií, školami, poradnami, pediatry, ostatními lékaři, s neziskovými organizacemi a s úřady.

 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Mgr. Anna Chochulová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

tel: 267 093 219

e-mail: szp@praha10.cz

 

O oddělení sociálně-právní

ochrany dětí

a práce s rodinou >>     

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek