Sociální a zdravotní portál

Komunitní plánování sociální služeb

​Každý z nás se může dostat do situace, kterou nezvládne sám svými silami a bude tak potřebovat pomoc v podobě využití některého typu sociální služby.

 

Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit v našem regionu síť kvalitně fungujících sociálních a návazných služeb. Právě vytvoření a udržení efektivně fungující sítě služeb v sociální oblasti, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části, je hlavním cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Komunitní plánování je založeno na spolupráci občanů, poskytovatelů služeb a zadavatele, tj. zastupitelů a úředníků naší městské části. V rámci procesu plánování sociálních a návazných služeb společně stanovujeme, co by mělo být v rámci sociálních služeb na Praze 10 zlepšeno, na které oblasti sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. V této části našeho portálu naleznete řadu informací ke komunitnímu plánování.

 

Pokud s námi chcete v rámci komunitního plánování spolupracovat, nebo pokud máte dotazy k tomuto tématu, využijte uvedeného kontaktu na koordinátorku procesu.

 

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10

kancelář V318
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Mohlo by Vás zajímat

Poskytované sociální a návazné služby

Aktuálně

27.3.2024

Pro informavci jsme pro vás vložili na tuto stránku Analýzu finančních toků alokovaných na zajištění poskytování sociálních a návazných služeb občanům Prahy 10 prostřednictvím rozpočtu městské části v letech 2019-2022.

19. 3. 2024

I nadále všem připomínáme možnost zapojit se do procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku procesu.

8.3.2024

Společné jednání pracovních skupin KPSS je naplánované na červen 2024.

29. 1. 2024

Na jednáních pracovních skupin KPSS (únor a březen) budeme společně nastavovat priority na období 2025-2028.

10. 7. 2023

Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 26. 6. 2023 vzalo na vědomí vyhodnocení plnění priorit za období 2021-2022. Dokument je zveřejněnen na této stránce  ve strategických dokumentech.

15. 6. 2023

Jednání pracovních skupin KPSS jsou naplánována na říjen 2023.

12. 6. 2023

V současné době jsme zpracovali vyhodnocení plnění priorit za období 2021-2022. Dokument bude předložen na jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 26. 6. 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické plány a koncepce

Komunitní plány a vyhodnocení plnění

 

2021-2024

 

 

 

 

 

2017 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

2012

 

2010 - 2011

 

 

Koncepce a vyhodnocení plnění

 

Pracovní skupiny

Rodina, děti, mládež

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

Schůzky pracovních skupin

 

Společné jednání pracovních skupin KPSS je naplánované na červen 2024.

Odborné skupiny

Úkolová pracovní skupina k informování o možnostech zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci

Úkolová poracovní skupina k sociálnímu podnikání a k podporovanému zaměstnávání

Pracovní skupina Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže

Setkání poskytovatelů

Další materiály