Sociální a zdravotní portál

Komunitní plánování sociální služeb

​Každý z nás se může dostat do situace, kterou nezvládne sám svými silami a bude tak potřebovat pomoc v podobě využití některého typu sociální služby.

 

Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit v našem regionu síť kvalitně fungujících sociálních a návazných služeb. Právě vytvoření a udržení efektivně fungující sítě služeb v sociální oblasti, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části, je hlavním cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Komunitní plánování je založeno na spolupráci občanů, poskytovatelů služeb a zadavatele, tj. zastupitelů a úředníků naší městské části. V rámci procesu plánování sociálních a návazných služeb společně stanovujeme, co by mělo být v rámci sociálních služeb na Praze 10 zlepšeno, na které oblasti sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. V této části našeho portálu naleznete řadu informací ke komunitnímu plánování.

 

Pokud s námi chcete v rámci komunitního plánování spolupracovat, nebo pokud máte dotazy k tomuto tématu, využijte uvedeného kontaktu na koordinátorku procesu.

 

Potřebujete poradit?

Bc. Linda Zákorová

Koordinátorka komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce 

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10

kancelář V318
tel.:  +420 267 093 226
e-mail: kpss@praha10.cz

Mohlo by Vás zajímat

Poskytované sociální a návazné služby

Aktuálně

10. 7. 2023

Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 26. 6. 2023 vzalo na vědomí vyhodnocení plnění priorit za období 2021-2022. Dokument je zveřejněnen na této stránce  ve strategických dokumentech.

15. 6. 2023

Jednání pracovních skupin KPSS jsou naplánována na říjen 2023.

12. 6. 2023

V současné době jsme zpracovali vyhodnocení plnění priorit za období 2021-2022. Dokument bude předložen na jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 26. 6. 2023.

31. 5. 2023

Dne 31. 5. 2023 se před NC Eden konal již jedenáctý ročník Veletrhu sociálních a návazných služeb, kterého se zúčastnilo více než 40 organizací.

19. 4. 2022

U koordinátorky komunitního plánování je Vám k dispozici aktualizovaný Katalog sociálních a návazných služeb na období 2022/2023.

15. 3. 2023

Aktuálně pracujeme na vyhodnocení plnění priorit v sociální a návazné oblasti za období 2021-2022.

13. 3. 2023

I nadále všem připomínáme možnost zapojit se do procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku procesu.

9. 3. 2023

Rada MČ Praha 10 dne 9. 3. 2023 schválila akční plán 2023-2024. Dokument je zveřejněn na této stránce.

7. 2. 2023

Dne 7. 6. 2023 před NC Eden pro všechny zájemce připravujeme veletrh sociálních a návazných služeb.

16. 1. 2023

Připravili jsme návrh akčního plánu na období 2023-2024. Připomínky můžete zasílat do 25. 1. 2023. Informace, jak připomínovat máte na této stránce v sekci strategické dokumenty.

15.12.2022

V sekci Strategické plány a koncepce (na této stránce) jsme zveřejnili Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2023-2024 - schváleno Radou MČ Praha 10 dne 14. 12. 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické plány a koncepce

Komunitní plány a vyhodnocení plnění

 

2021-2024

 

 

 

 

 

2017 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

2012

 

2010 - 2011

 

 

Koncepce a vyhodnocení plnění

 

Pracovní skupiny

Rodina, děti, mládež

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

Schůzky pracovních skupin

 

Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

21. 2. 2024 od 13.00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Zasedací sál Bratří Čapků (místnost K111, přízemí)

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“

21. 2. 2024 od 15.00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Zasedací sál Bratří Čapků (místnost K111, přízemí)

Pracovní skupina „Rodina, děti a mládež“

4. 3. 2024 od 15.00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Zasedací sál Bratří Čapků (místnost K111, přízemí)

Pracovní skupina „Senioři“

7. 3. 2024 od 13.00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Zasedací sál Bratří Čapků (místnost K111, přízemí)

Děkujeme Vám za Váš zájem o problematiku rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10.

Z důvodu omezené kapacity místnosti Vás prosím o potvrzení účasti na níže uvedeném kontaktu.

 

Odborné skupiny

Úkolová pracovní skupina k informování o možnostech zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci

Úkolová poracovní skupina k sociálnímu podnikání a k podporovanému zaměstnávání

Pracovní skupina Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže

Koordinační skupina

Setkání poskytovatelů

Další materiály