Sociální a zdravotní portál

Informace z oblasti zdravotnictví

Výkon státní správy v oblasti zdravotnictví a plnění s tím souvisejících úkolů má na starosti hlavní město Praha, městské části hlavního města po reformě od 1. 1. 2003 tyto kompetence ztratily. V rámci našich informací z oblasti zdravotnictví proto přinášíme především odkazy na informace Magistrátu hlavního města Prahy a dalších odborných institucí. Dále uvádíme vybrané kontakty na zdravotnická zařízení na území MČ Praha 10 a také aktuality, které mají vztah k problematice zdravotnictví. 

Aktuality - zdravotnictví

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - lékařská pohotovostní služba - více info - odkaz zde

Přehled zařízení, která vykonávají lékařskou pohotovostní službu na území hlavního města Prahy, je uveden na webu hlavního  města Prahy - odkaz zde

 

Městská část Praha 10 pořádá ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve.

Oceňováni jsou dárci krve, kteří absolvovali příslušný počet bezpříspěvkových odběrů.

Další informace Vám podají pracovníci oddělení zřízených organizací a zdravotnictví odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10 - kontakty zde

 

       

Odbor sociální

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru
budova K, 3. patro
kancelář č.324
tel.: +420 267 093 229
e-mail: szp@praha10.cz
 

O odboru sociálním  >>

 

 

 

Další kontakty

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o.

Sámova 7, Praha 10
PSČ 101 00
+420 271 746 720

Léčebna dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o

Oblouková 837/7, Praha 10
PSČ 101 00
+420 271 008 111

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10
PSČ 101 00
+420 267 161 111

 

Katalog kontaktů  >>
    - rubrika se upravuje

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek