Sociální a zdravotní portál

Informace z oblasti zdravotnictví

Výkon státní správy v oblasti zdravotnictví a plnění s tím souvisejících úkolů má na starosti hlavní město Praha, městské části hlavního města po reformě od 1. 1. 2003 tyto kompetence ztratily. V rámci našich informací z oblasti zdravotnictví proto přinášíme především odkazy na informace Magistrátu hlavního města Prahy a dalších odborných institucí. Dále uvádíme vybrané kontakty na zdravotnická zařízení na území MČ Praha 10 a také aktuality, které mají vztah k problematice zdravotnictví. 

Aktuality - zdravotnictví

Ukončení smluvních vztahů, týkajících se provozu lékařské pohotovostní služby v Poliklinice Malešice a stomatologické pohotovosti pro děti a dorost v zařízení Dům zubní péče, Nad Olšinami 4, Praha 10

  • K 31. 12. 2019 končí platnost smlouvy, na základě které MČ Praha 10 financovala zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost v Poliklinice Malešice.
  • K 31. 12. 2019 končí platnost smlouvy, na základě které MČ Praha 10 financovala zajištění stomatologické pohotovosti pro děti a dorost v zařízení Dům zubní péče, Nad Olšinami 4, Praha 10.

Přehled zařízení, která vykonávají lékařskou pohotovostní službu na území hlavního města Prahy, je uveden na webu hlavního  města Prahy - odkaz zde

 

Městská část Praha 10 uspořádala dne 16. 10. 2019 ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve.

Oceňováni jsou dárci krve, kteří absolvovali příslušný počet bezpříspěvkových odběrů.

Akce proběhla v budově Úřadu MČ Praha 10. V rámci slavnostního odpoledne bylo vyznamenáno celkem 51 dárců krve, přičemž stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů byla předána 38 bezpříspěvkovým dárcům krve, z nichž jeden obdržel součastně též zlatou medaili prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů. Dále byly předány zlaté kříže prof. MUDr. Jana Janského za 80 odběrů, a to 13 dárcům.

Všichni ocenění bezpříspěvkoví dárci krve obdrželi drobné věcné dary od MČ Praha 10.

Ocenění předávali: za MČ Praha 10 Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen rady MČ Praha 10 a PaedDr. Martin Sekal, předseda Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10; za Český červený kříž paní Ivana Kadlečková, oblastní ředitelka spolku Českého červeného kříže Praha 9.

V rámci doprovodného programu vystoupilo kytarové trio ze Základní umělecké školy Olešská pod uměleckým vedením pana učitele Zdeňka Slezáka.

Další informace Vám podají pracovníci oddělení zřízených organizací a zdravotnictví odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10 - kontakty zde

 

       

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

https://replicarolexwatches.icu/ replica rolex watches https://watcheswild.com https://www.mainreplica.com https://www.lookreplica.com replica rolex https://www.havereplica.com headreplica.com https://heroreplica.com leapreplica.com

123movies

Další kontakty

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o.

Sámova 7, Praha 10
PSČ 101 00
+420 271 746 720

Léčebna dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o

Oblouková 837/7, Praha 10
PSČ 101 00
+420 271 008 111

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10
PSČ 101 00
+420 267 161 111

 

Katalog kontaktů  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek