Sociální a zdravotní portál

Náhradní rodinná péče

Kontakty:

adresa: Praha 10, Vinohradská 3218/169, budova V, 3. patro

 

Bc. Klára Ambrožová Cantillová
tel.: 267 093 516, email: klara.ambrozovacantillova@praha10.cz

 

Ing. Pavlína Hypšová
tel.: 267 093 140, email: Pavlina.Hypsova@praha10.cz

 

Mgr. Marta Kolaříková
tel.: 267 093 220, email: Marta.Kolarikova@praha10.cz

 

Bc. Radka Veselá, DiS.
tel.: 267 093 657, email: Radka.Vesela@praha10.cz

 

Informace o činnosti pracovníků pro náhradní rodinnou péči

Činnost pracovníka pro náhradní rodinnou péči je nedílnou součástí sociálně právní ochrany dětí, tento pracovník zajišťuje všechny činnosti náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenská péče, hostitelská péče).

Pracuje s dětmi vhodnými do náhradní rodinné péče a s žadateli o náhradní rodinnou péči. Zajišťuje kompletní dokumentaci potřebnou ke zprostředkování náhradní rodinné péče.

Přijímá žádosti o náhradní rodinnou péči, podává informace o procesu zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se náhradními rodiči. V rámci této činnosti provádí podrobné sociální šetření v rodinách, vykonává poradenství, vyhledává osoby vhodné stát se náhradními rodiči.

Sleduje vývoj dětí umístěných v náhradních rodinách, spolupracuje s náhradními rodiči, biologickými rodiči, poskytuje všem sociální a právní poradenství, účelovou pomoc.

Zastupuje děti jako opatrovník před soudy, policii, notáři a ostatními institucemi, chrání zájem nezletilých dětí.

 

 

 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
 Praha 10
Mgr. Anna Chochulová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
tel: 267 093 219
e-mail: szp@praha10.cz

 

O oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
a práce s rodinou >>     

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek