Sociální a zdravotní portál

Oddělení zřízených organizací a zdravotnictví

Náplň práce oddělení:

  • plní úkoly zřizovatele pro organizace zřízené městskou částí Praha 10 v oblasti působnosti sociálního odboru (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.);
  • zajišťuje agendu sociálních pohřbů;
  • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí uživatelů tísňové péče v rámci projektu „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“;
  • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí v rámci ,,Dotačního programu pro oblast paliativní péče“; 
  • soustřeďuje a analyzuje informace o situaci a vývoji v oblasti zdravotnických služeb na území MČ Praha 10 a zpracovává výstupy na základě analýzy získaných dat.

 

vedoucí oddělení: Mgr. Petra Jonášová
Vinohradská 3218/169, Praha 10, 3. patro, kancelář K322
tel.: 267 093 581
email: Petra.Jonasova@praha10.cz

 

metodik a kontrolor sociálních služeb příspěvkových organizací: Mgr. Kamila Veselá Eliášová
Vinohradská 3218/169, Praha 10, 3. patro, kancelář K321
tel.: 267 093 481
email: Kamila.VeselaEliasova@praha10.cz

 

sociální pracovnice: Bc. Eva Brchlová
Vinohradská 3218/169, Praha 10, 3. patro, kancelář V304
tel.: 267 093 734
email: Eva.Brchlova@praha10.cz

 

sociální pracovnice: Bc. Kateřina Nováková
Vinohradská 3218/169, Praha 10, 3. patro, kancelář V304
tel.: 267 093 283
email:
Katerina.Novakova@praha10.cz

 

administrativní a spisový pracovník: Dana Liptáková
Vinohradská 3218/169, Praha 10, 3. patro, kancelář K321
tel.: 267 093 280
email: Dana.Liptakova@praha10.cz