Sociální a zdravotní portál

Mapa stránek

 •Hlavní stránka
 •Katalog kontaktů
 •Potřebuji řešit
      •Bydlení
      •Péče o blízké
      •Finance
      •Péče o děti
      •Ztráta zaměstnání
      •Osamělost
      •Domácí násilí
      •Psychická podpora
      •Řešení konfliktů
      •Návrat z vězení
      •Úmrtí
      •Poradenství
      •Chod domácnosti
      •Jiná potřeba
      •Rodina a děti
      •Mládež
      •Senioři
      •Senioři pokusní
      •Osoby se zdravotním postižením
      •Občané se závislostí
      •Člověk v nesnázích
 •Projekty MČ
 •Komunitní plánování
      •Rodina, děti, mládež
      •Senioři
      •Osoby se zdravotním postižením
      •Osoby ohrožené sociálním vyloučením
      •Koordinační skupina
 •Sociální a zdravotní oblast
      •Oblast sociální
                •Poradce pro nájemníky - referent na podporu nájemních vztahů
           •Protidrogová politika MČ
           •Prevence kriminality
           •Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
           •Virtuální prohlídky
      •Zdravotní oblast
           •Základní informace
           •Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice
      •Odbor sociální
           •Základní informace
                •Kde nás najdete
           •Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
                •Rozdělení případů
                •Referát pro práci s rodinou a dětmi
                •Náhradní rodinná péče
                •Referát kurátorů pro mládež
                •Co jsou standardy sociálně-právní ochrany?
           •Oddělení soc. práce
           •Oddělení zřízených organizací a zdravotnictví
                •MČ Praha 10 - výsledky dotačního řízení pro oblast paliativní péče
           •Oddělení ekonomiky a administrativy
      •Dobrovolnictví
      •Formuláře a dokumenty
      •Fotogalerie
      •Mapa stránek
      •Prohlášení o přístupnosti