Sociální a zdravotní portál

Prohlášení o přístupnosti

Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10 (dále jen „Portál“) je vytvořen s cílem, aby informace na něm uveřejněné, byly přístupné každému, bez ohledu na technické prostředky, které pro přístup k webovým stránkám používá.

 

Portál je řešen tak, aby splňoval všechny důležité zásady přístupnosti tak jak, je stanovují Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Pro popis všech informací na Portálu je použit značkovací jazyk XHTML, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Téměř všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Některé aplikace na Portálu pro své fungování vyžadují podporu zásuvných modulů, javascriptu nebo cookies.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně některé z Open Standard prohlížečů, které najdete na stránkách www.pdfreaders.org.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
  • ZIP, RAR - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.  Na internetu je dostupné velké množství SW, které dokáže tyto formáty dekomprimovat.

Kontaktní údaje na webmastera

Veškeré svoje postřehy, připomínky, náměty, dotazy  a problémy relevantní k těmto webovým stránkám a jejich obsahu, můžete zaslat na správce Portálu na emailovou adresu webmaster@p10.mepnet.cz.

Kontaktní údaje na operátory call centra MČ Praha 10

V případě, že budete mít problém nalézt nebo zobrazit na Portále jakoukoliv informaci, můžete se také obrátit na operátory call centra MČ Praha 10 na tel. čísle 840 111 213 nebo na skype Callcentrum.praha10. Provoz call centra je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.