Sociální a zdravotní portál

Protidrogová problematika

Agendu protidrogové problematiky (usnesení vlády ČR č. 446/1993, ke koncepci a programu protidrogové politiky) vyřizuje v podmínkách MČ Praha 10: 

Bc. Jakub Skřivan, DiS., odbor sociální, oddělení sociální práce ÚMČ Praha 10

kancelář: č. 129/1. patro budovy B ÚMČ Praha 10

tel.: 267 093 623

e-mail: jakub.skrivan@praha10.cz ;szp@praha10.cz

 

V rámci své pracovní činnosti:

  • Poskytuje základní poradenství v oblasti protidrogové prevence.
  • Mapuje informace, které se týkají zneužívání návykových látek na území městské části Praha 10.
  • Spolupracuje s organizací, která na území městské části Praha 10 realizuje terénní program pro uživatele návykových látek (viz níže) a dalšími organizacemi, které se prevencí a léčbou závislostí zabývají.
  • Zpracovává podklady pro grantová řízení z oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
  • Účastní se porad protidrogových koordinátorů, které jsou vedeny protidrogovým koordinátorem  MHMP a zajišťuje vzájemné předávání informací.
  • Podílí se na průběhu AntiFETfestu v městské části Praha 10.
  • Šetří informace, se kterými se na oddělení obracejí občané a které se týkají drogové problematiky.

 

Terénní program pro uživatele návykových látek

Jedním z opatření sekundární a terciární protidrogové prevence je sociální práce terénního programu pro osoby závislé na návykových látkách. Terénní program je sociální službou, při které sociální pracovníci vyhledávají osoby závislé na návykových látkách a pracují s nimi přímo tam, kde se tyto osoby pohybují – tedy v terénu; v ulicích, v parcích, v bytech. Smyslem této práce je poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele návykových látek k pozitivním změnám životního stylu a předcházet různým zdravotním komplikacím. Poskytuje se nutný zdravotnický materiál a provádí se výměna injekcí (použité za nové) a sběr odhozených injekcí v terénu a zajišťuje se jejich bezpečná likvidace. Terénní program chrání do jisté míry veřejnost před infekčními nemocemi a před negativními jevy, které s pohybem uživatelů drog na veřejnosti souvisejí – obtěžování kolemjdoucích, žebrání apod. 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Jakub Skřivan

Oddělení sociální práce

tel.: +420 267 093 623

e-mail: szp@praha10.cz

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek