Sociální a zdravotní portál

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p.o.

Léčebna dlouhodobě nemocných ve Vršovicích je příspěvkovou organizací zřízenou městskou části Praha 10 a svůj provoz zahájila 1. prosince 2008. Kromě dlouhodobé ošetřovatelské péče o chronicky nemocné pacienty nabízí také rehabilitace zaměřené na včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů s kardiovaskulárními onemocněními nebo po úrazech či operacích. Pacienti jsou přijímáni na základě překladové zprávy z nemocnice nebo na doporučení praktického lékaře.

Rehabilitační oddělení je určeno pro hospitalizované, ale i pro ambulantní klienty a poskytuje širokou nabídku léčebných postupů, mj. elektroléčbu a vodoléčbu.

Léčebna Vršovice je v současné době jednou z nejmodernějších v Praze, její provoz je částečně hrazen z prostředků městské části Praha 10. Každé oddělení je vybaveno hygienickými, rehabilitačními i manipulačními pomůckami - pojízdnými vanami, hygienickými sprchovacími křesly, zvedáky, stavěcími pomůckami. Součástí je i ultrazvukový diagnostický přístroj pro celkové vyšetření a EKG přístroje, vše s možností napojení na počítačovou síť a ukládáním výsledků přímo do digitálního chorobopisu pacienta.

Další informace

Virtuální prohlídky

Léčebna dlouhodobě nemocných

Kontakt

Oblouková 837/7
101 00 Praha 10
tel. 271 008 111
e-mail: lecebna@ldnvrsovice.cz 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek