Sociální a zdravotní portál

Výsledky dotačního řízení pro oblast paliativní péče

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2019:

2. čtvrtletí 2019

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2019, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 756 ze dne 24. 9. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

"soft palm" o. s.                                                                                                           37 200,00

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                              7 200,00

Tři, o. p. s.                                                                                                                     4 400,00

1. čtvrtletí 2019

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2019, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 445 ze dne 11. 6. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                        47 100,00

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                            22 000,00

Tři, o. p. s.                                                                                                                   44 000,00

 

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2019, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 8/10/2019 ze dne 24. 6. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

"soft palm" o. s.                                                                                                          149 600,00

4. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 255 ze dne 16. 4. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                           Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                          29 815,00

 

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 6/5/2019 ze dne 29. 4. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                              Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                  58 400,00

Cesta domů, z. ú.                                                                                              56 100,00

 

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2018:

3. čtvrtletí 2017

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2017, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 148 ze dne 22. 3. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                18 400,00

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                    34 000,00

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze                       14 400,00

"soft palm" o. s.                                                                                                     9 800,00

Tři, o. p. s.                                                                                                           14 913,00

 

4. čtvrtletí 2017

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2017, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 292 ze dne 19. 4. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                         19 588,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2017, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 21/27/2018 ze dne 11. 6. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                              59 600,00

 

1. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 356 ze dne 17. 5. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                               8 000,00

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                            9 300,00

Tři, o. p. s.                                                                                                    32 966,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 21/28/2018 ze dne 11. 6. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                           111 800,00

 

2. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 712 ze dne 12. 9. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                                                        1 800,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 2/15/2018 ze dne 10. 12. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                                                94 965,00

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                                         63 200,00

Cesta domů, z. ú.                                                                                                                     54 800,00

                                                    

3. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 998 ze dne 29. 11. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                                                      6 600,00

Tři, o. p. s.                                                                                                                              15 749,00

"soft palm" o. s.                                                                                                                      24 000,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 2/16/2018 ze dne 10. 12. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                                      54 800,00

Cesta domů, z. ú.                                                                                                                  64 800,00

Kontakt

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek