Sociální a zdravotní portál

Výsledky dotačního řízení pro oblast paliativní péče

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2023:

3. čtvrtletí 2023

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2023, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 6/12/2023 ze dne 19. 12. 2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

 

Název žadatele:                                                                             Výše dotace v Kč:

 •  Tři, z. ú.                                                                                                    34 800,00
 •  Soft palm, z. s.                                                                                         74 000,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                          74 000,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                     72 000,00
 • Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                        5 200,00

 

 

2. čtvrtletí 2023

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2023, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 5/14/2023 ze dne 26. 9. 2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

 

  Název žadatele:                                                                      Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                   10 400,00
 • Soft palm, z. s.                                                                                        24 000,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                         52 800,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                    78 000,00
 • Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                     18 480,00

 

1. čtvrtletí 2023

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2023, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 4/20/2023 ze dne 26. 6. 2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

 

  Název žadatele:                                                                          Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                        22 000,00
 • Soft palm, z. s.                                                                                             44 400,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                              50 000,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                         38 400,00
 • Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                            7 260,00

 

4. čtvrtletí 2022

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2022, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 23/18/2023 ze dne 4. 4. 2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

 

  Název žadatele:                                                                          Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                        47 200,00
 • Soft palm, z. s.                                                                                             72 800,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                                3 600,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                         54 400,00
 • Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                          12 540,00

 

3. čtvrtletí 2022

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2022, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 2/18/2023 ze dne 30. 1. 2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

 

Název žadatele:                                                                          Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                      33 600,00
 • Soft palm, z. s.                                                                                           44 400,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                            16 800,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                       46 800,00

 

2. čtvrtletí 2022

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2022, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 2/17/2023 ze dne 30. 1. 2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

 

Název žadatele:                                                                          Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                      52 400,00
 • Soft palm, z. s.                                                                                           45 200,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                            48 800,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                       50 800,00
 • Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                        19 800,00

 

 

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2022:

1. čtvrtletí 2022

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2022, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 30/26/2022 ze dne 27. 6. 2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

  Název žadatele:                                                                          Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                      20 800,00
 • Soft palm, z. s.                                                                                           33 200,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                            10 800,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                       84 800,00

 

4. čtvrtletí 2021

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2021, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 29/6/2022 ze dne 11. 4. 2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

  Název žadatele:                                                                          Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                      38 800,00
 • Soft palm, z. s.                                                                                           41 600,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                            25 600,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                       20 000,00

 

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2021:

3. čtvrtletí 2021

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2021, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 27/10/2021 ze dne 20. 12. 2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

  Název žadatele:                                                                          Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                      46 800,00
 • Soft palm, z. s.                                                                                           53 200,00
 • Hospic Štrasburk o. p. s.                                                                           39 200,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                      48 900,00

2. čtvrtletí 2021

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2021, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 26/9/2021 ze dne 15. 11. 2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                             Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                        25 200,00
 • Soft palm z. s.                                                                                              39 600,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                         64 500,00
 • Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                             41 200,00

1. čtvrtletí 2021

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2021, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 24/10/2021 ze dne 21. 6. 2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                             Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                        69 200,00
 • Soft palm z. s.                                                                                              44 800,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                         47 500,00
 • Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                             14 000,00

4. čtvrtletí 2020

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2020, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 23/13/2021 ze dne 12. 4. 2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                             Výše dotace v Kč:

 • Tři, z. ú.                                                                                                        15 200,00
 • Soft palm z. s.                                                                                              69 600,00
 • Cesta domů, z. ú.                                                                                         64 400,00
 • Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                             58 400,00

 

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2020:

3. čtvrtletí 2020

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2020, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 21/5/2020 ze dne 21. 12. 2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                             Výše dotace v Kč:

 • Cesta domů, z. ú.                                                                                         48 900,00
 • Tři, z. ú.                                                                                                        60 800,00
 • Soft palm z. s.                                                                                            123 600,00
 • Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                             58 400,00

 

2. čtvrtletí 2020

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2020, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 20/1/2020 ze dne 9. 11. 2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                              Výše dotace v Kč:

 • Cesta domů, z. ú.                                                                                       106 500,00
 • Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                             74 400,00
 • Tři, z. ú.                                                                                                        30 800,00
   

1. čtvrtletí 2020

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2020, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 17/8/2020 ze dne 22. 6. 2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                          Výše dotace v Kč:

 • Cesta domů, z. ú.                                                                                       90 000,00
 • Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                           52 000,00
 • Tři, z. ú.                                                                                                      14 000,00
 • soft palm z. s.                                                                                             99 200,00

 

4. čtvrtletí 2019

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2019, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 173 ze dne 3. 3. 2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                           Výše dotace v Kč:

 • Tři, o. p. s.                                                                                                  35 600,00
 • Hospic Štrasburk, o.p.s.                                                                             24 400,00 

 

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2019, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 16/16/2020 ze dne 25. 5. 2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:
 

Název žadatele:                                                                            Výše dotace v Kč:

 • Cesta domů, z. ú.                                                                                        122 000,00
 • Soft palm z. s.                                                                                               58 400,00


Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2019:

3. čtvrtletí 2019

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2019, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 1001 ze dne 3. 12. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                    Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                  21 200,00
„soft palm“ o. s., spolek                                                                              19 200,00
Hospic Štrasburk, o.p.s.                                                                             26 800,00     

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2019, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 13/13/2019 ze dne 16. 12. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                              Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                 82.100,00
 

2. čtvrtletí 2019

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2019, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 756 ze dne 24. 9. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

"soft palm" o. s.                                                                                                           37 200,00

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                              7 200,00

Tři, o. p. s.                                                                                                                     4 400,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2019, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 11/6/2019 ze dne 21. 10. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                        75 300,00
 

1. čtvrtletí 2019

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2019, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 445 ze dne 11. 6. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                        47 100,00

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                            22 000,00

Tři, o. p. s.                                                                                                                   44 000,00

 

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2019, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 8/10/2019 ze dne 24. 6. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

"soft palm" o. s.                                                                                                          149 600,00
 

4. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 255 ze dne 16. 4. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                           Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                          29 815,00

 

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 6/5/2019 ze dne 29. 4. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                              Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                  58 400,00

Cesta domů, z. ú.                                                                                              56 100,00

 

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2018:

3. čtvrtletí 2017

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2017, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 148 ze dne 22. 3. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                18 400,00

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                    34 000,00

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze                       14 400,00

"soft palm" o. s.                                                                                                     9 800,00

Tři, o. p. s.                                                                                                           14 913,00

 

4. čtvrtletí 2017

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2017, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 292 ze dne 19. 4. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                         19 588,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2017, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 21/27/2018 ze dne 11. 6. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                              59 600,00

 

1. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 356 ze dne 17. 5. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                               8 000,00

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                            9 300,00

Tři, o. p. s.                                                                                                    32 966,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 21/28/2018 ze dne 11. 6. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                           111 800,00

 

2. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 712 ze dne 12. 9. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                                                        1 800,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 2/15/2018 ze dne 10. 12. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                                                94 965,00

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                                         63 200,00

Cesta domů, z. ú.                                                                                                                     54 800,00

                                                    

3. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 998 ze dne 29. 11. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                                                      6 600,00

Tři, o. p. s.                                                                                                                              15 749,00

"soft palm" o. s.                                                                                                                      24 000,00

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 2/16/2018 ze dne 10. 12. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                                      54 800,00

Cesta domů, z. ú.                                                                                                                  64 800,00

Kontakt

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek