Sociální a zdravotní portál

Výsledky dotačního řízení pro oblast paliativní péče

3. čtvrtletí 2017

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2017, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 148 ze dne 22. 3. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                18 400,-

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                     34 000,-

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze                         14 400,-

Soft Palm, o. s.                                                                                                      9 800,-

Tři, o. p. s.                                                                                                          14 913,-

 

4. čtvrtletí 2017

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2017, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 292 ze dne 19. 4. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                           19 588,-

Cesta domů, z. ú.                                                                                                 59 600,-

 

1. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 356 ze dne 17. 5. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                      8 000,-

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                                    9 300,-

Tři, o. p. s.                                                                                                           32 966,-

Cesta domů, z. ú.                                                                                               111 800,-

Kontakt

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek