Sociální a zdravotní portál

Podpora integrace cizinců v MČ Praha 10

Rada MČ Praha 10 schválila usnesením č. 35 ze dne 12. 1. 2016 podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016.

 

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR byla Městské části Praha 10 přidělena dotace ve výši 268 200,- Kč. Finanční spoluúčast MČ Praha 10 činí 29 800,-Kč.

 

Finanční prostředky byly využity na tyto projekty:

  •        analýza současné situace cizinců žijících v MČ Praha 10
  •        dva vzdělávací semináře k cizinecké problematice
  •        kurzy českého jazyka pro cizince, kteří žijí na území MČ Praha 10 – od září 2016.

 

Jednalo se o pilotní projekty v této oblasti na území MČ Praha 10.

 

V rámci realizace projektu firma SC&C zpracovala Analýzu života cizinců v MČ Praha 10. Výstupy z analýzy jsou k dispozici zde.

 

S cílem podpořit integraci cizinců, žijících na území městské části Praha 10, probíhaly od září 2016 do prosince 2016 kurzy českého jazyka pro cizince. Z výše uvedených finančních prostředků MV ČR a MČ Praha 10 je zajišťovala firma CZ Lingua. Tyto kurzy byly pro cizince z MČ Praha 10 bezplatné.

 

Součástí projektu byly dále dva vzdělávací semináře k cizinecké problematice. Tyto semináře proběhly v září a listopadu 2016 v budově ÚMČ Praha 10 a zajišťovalo je Integrační centrum Praha.

 

Projekt, první svého druhu na městské části, poskytl souhrnné informace o současné situaci a stavu integrace cizinců – občanů třetích zemí na území městské části Praha 10 (správního obvodu Praha 10). Na základě těchto informací je možné stanovit další aktivity a priority městské části na poli integrace cizinců.

 

 

  

 

Projekt MČ Praha 10 „Podpora integrace cizinců v městské části Praha 10 v roce 2016“

je zaměřený na integraci cizinců a spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

 

Kontaktní osoba

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Ivana Stevensová, DiS.

Oddělení sociální práce

tel.: +420 267 093 490

e-mail: szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek