Sociální a zdravotní portál

Projekt MČ Praha 10 - poskytování finančních darů uživatelům tísňové péče

Finanční podpora uživatelů sociální služby tísňová péče v roce 2021

Uživatelé sociální služby tísňová péče mohou opětovně využít finanční podporu MČ Praha 10, která tento projekt realizuje již od roku 2014.

Co je to tísňová péče?

Tísňová péče je terénní sociální služba určená seniorům a osobám se zdravotním postižením, kdy je za pomoci speciálního zařízení monitorován uživatel služby v domácím prostředí nebo venku (záleží na typu zařízení, které si uživatel zvolí). Základním cílem této služby je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením pomoc v krizových situacích a snížit tímto zdravotní i sociální rizika.

Hlavním cílem projektu Úřadu MČ Praha 10 je podpořit osoby znevýhodněné v důsledku vysokého věku, zdravotního postižení, osamělosti a užívající službu tísňové péče od registrovaného poskytovatele sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Žádosti o finanční dary lze podávat do 4. 9. 2021 na předepsaném formuláři v podatelně Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, budova A.

Na tento projekt je v rozpočtu MČ Prahy 10 na rok 2021 alokováno 250 tis. Kč.

MČ Praha 10 poskytuje finanční dar:

  • osobám, které v roce 2021 pořídily zařízení tísňové péče
  • osobám, které v roce 2021 užívají službu a hradí její provoz

Poskytování finančních darů se řídí Zásadami, které Rada MČ Praha 10 schválila usnesením č. 473 ze dne 26. 5. 2015, viz níže.

Bližší informace lze získat:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68 - odbor sociální, oddělení zřízených organizací a zdravotnictví:

 

Zásady pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče

žádost - formulář

Kompletní přehled všech registrovaných poskytovatelů služby tísňová péče je k dispozici v registru MPSV, odkaz zde

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek