Sociální a zdravotní portál

Projekt MČ Praha 10 - poskytování finančních darů uživatelům tísňové péče

Finanční podpora uživatelů sociální služby tísňová péče v roce 2022

Uživatelé registrované sociální služby tísňová péče mohou opětovně využít finanční podporu MČ Praha 10, která tento projekt realizuje již od roku 2014.

Co je to tísňová péče?

Tísňová péče je terénní sociální služba určená seniorům a osobám se zdravotním postižením, kdy je za pomoci speciálního zařízení monitorován uživatel služby v domácím prostředí nebo venku (záleží na typu zařízení, které si uživatel zvolí). Základním cílem této služby je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením pomoc v krizových situacích a snížit tímto zdravotní i sociální rizika.

Hlavním cílem projektu MČ Praha 10 je podpořit občany této městské části, kteří jsou znevýhodněni v důsledku vysokého věku, zdravotního postižení a osamělosti.

 

Žádosti o finanční dary lze podávat do 4. 9. 2022 na předepsaném formuláři

  • buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • nebo prostřednictvím datové schránky
  • nebo osobně na Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10.

 

Na tento projekt je v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 alokováno 300 000 Kč.

 

Finanční dary budou poskytnuty žadatelům, kteří podají ve stanoveném termínu řádně vyplněnou žádost a kteří splňují podmínky stanovené v Zásadách pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče. Tyto zásady schválila Rada MČ Praha 10 svým usnesením č. 762 ze dne 5. 10. 2021 - text těchto zásad najdete pod odkazem zde

 

Bližší informace lze získat:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68 - odbor sociální, oddělení zřízených organizací a zdravotnictví:

 

Zásady pro poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče

žádost - formulář

informační leták

Kompletní přehled všech registrovaných poskytovatelů služby tísňová péče je k dispozici v registru MPSV, odkaz zde

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek