Sociální a zdravotní portál

Odbor sociální - oddělení

 

       Kde nás najdete:

       Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38  Praha 10 - podrobné info zde

      Informace o praxi na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10: zde

K činnosti odboru sociálního

Přehled činností odboru sociálního:

      a) v rámci přenesené působnosti:

 • vykonává sociálně právní ochranu dětí a funkci kolizního opatrovníka.
 • zprostředkovává žádosti o osvojení a pěstounskou péči.
 • zastupuje nezletilé u soudů všech stupňů.
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, když poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, když podle tohoto zákona upravenými podmínkami poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
 • poskytuje poradenskou pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, nezaměstnaným, rodinám s dětmi a občanům ohroženým sociálním vyloučením.
 • provádí terénní sociální šetření a depistáže.
 • řeší obtížné sociální případy.
 • projednává stížnosti a podněty občanů v působnosti odboru.
 • vyhledává osoby, které potřebují sociální pomoc z důvodů různých sociálně patologických jevů.
 • podílí se na organizování preventivních opatření a projektů.

      b) v rámci samostatné působnosti:

 • poskytuje příspěvek na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením.
 • koordinuje a realizuje komunitní plánování sociálních služeb na území MČ Praha 10.
 • zajišťuje činnost protidrogového koordinátora a manažera prevence kriminality.
 • vykonává zřizovatelskou funkci pro zřízené organizace (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. a Léčebna dlouhodobě nemocných, p.o.).
 • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče (v rámci programu podpory studia).
 • umožňuje studentům odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci odbornou praxi na odboru.

 

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>

 

 

watchseriesfree

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek