Sociální a zdravotní portál

Odbor sociální - oddělení

 

       Kde nás najdete:

       Úřad MČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice  (mapa-odkaz)

      Informace o praxi na odboru sociálním Úřadu MČ Praha 10: zde

 • Upozornění pro zájemce o praxi: pro období letního semestru akademického roku 2023/2024 jsou již možnosti praxe na Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 vyčerpány. 

K činnosti odboru sociálního

Přehled činností odboru sociálního:

      a) v rámci přenesené působnosti:

 • vykonává sociálně právní ochranu dětí a funkci kolizního opatrovníka.
 • zprostředkovává žádosti o osvojení a pěstounskou péči.
 • zastupuje nezletilé u soudů všech stupňů.
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, když poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, když podle tohoto zákona upravenými podmínkami poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
 • poskytuje poradenskou pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, nezaměstnaným, rodinám s dětmi a občanům ohroženým sociálním vyloučením.
 • provádí terénní sociální šetření a depistáže.
 • řeší obtížné sociální případy.
 • projednává stížnosti a podněty občanů v působnosti odboru.
 • vyhledává osoby, které potřebují sociální pomoc z důvodů různých sociálně patologických jevů.
 • podílí se na organizování preventivních opatření a projektů.

      b) v rámci samostatné působnosti:

 • poskytuje příspěvek na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením.
 • koordinuje a realizuje komunitní plánování sociálních služeb na území MČ Praha 10.
 • zajišťuje činnost protidrogového koordinátora a manažera prevence kriminality.
 • vykonává zřizovatelskou funkci pro zřízené organizace (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. a Léčebna dlouhodobě nemocných, p.o.).
 • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče (v rámci programu podpory studia).
 • umožňuje studentům odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci odbornou praxi na odboru.

 

Odbor sociální

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru
budova K, 3. patro
kancelář č.324
tel.: +420 267 093 229
e-mail: szp@praha10.cz
 

O odboru sociálním  >>

 

 

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek