Sociální a zdravotní portál

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje starosta obce s rozšířenou působností jako zvláštní orgán obce komisi pro sociálně-právní ochranu dětí. Činnost komise je vymezena ustanovením § 38 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Tajemnice komise:

Mgr. Anna Chochulová
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
odbor sociální ÚMČ Praha 10
kancelář 104, I. patro, budova A
Tel.: 267 093 219
Fax: 267 310 860
email: Anna.Chochulova@praha10.cz ; szp@praha10.cz 

 

 

Potřebujete poradit?

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Mgr. Anna Chochulová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

tel: 267 093 219

e-mail: szp@praha10.cz

 

O oddělení sociálně-právní

ochrany dětí

a práce s rodinou >>