Sociální a zdravotní portál

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

Náplň práce oddělení:

Oddělení zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí na území Městské části Praha 10. 

Oddělení zejména

  • vykonává činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění;
  • řeší komplexně problematiku rodin a ochranu oprávněných zájmů dětí;
  • poskytuje poradenství v sociálně-právní ochraně dětí, v případě neshod v manželství, při problémech po rozvodu, při řešení otázky styku rodičů s dětmi;
  • zprostředkovává žádosti o náhradní rodinnou péči (osvojení, poručenskou  a pěstounskou péči);
  • vede praxi studentů z Vyšší odborné školy sociálně právní, z církevní sociální školy a Filozofické fakulty UK - obor sociální práce a dalších obdobných škol;

 

adresa: Praha 10, Vinohradská 3218/169, budova V, 3. patro

Vedoucí oddělení:

Mgr. Anna Chochulová

kancelář V312a
Tel.: 267 093 219
Fax: 267 310 860
email: anna.chochulova@praha10.cz

 

 


Zde vyhledáte jméno sociální pracovnice nebo kurátora mládeže (podle ulice na Praze 10, ve které je dítě hlášeno k trvalému pobytu)

 

 

Informace a kontakty:

      

Zde - informace k vyřizování a podávání stížností a dalších podání

Standardy kvality sociálně-právní ochrany - více zde

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor sociální

Odbor sociální
Úřadu MČ Praha 10

Vinohradská 3218/169,
Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru
budova K, 3. patro
kancelář č.324
tel.: +420 267 093 229
e-mail: szp@praha10.cz
 

O odboru sociálním  >>

 

 

 

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek